LUJAKOTI - TEHTY KESTÄMÄÄN ELÄMÄÄ

 

Lujatalo Oy:n sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

REKISTERISELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Lujatalo Oy

Y-tunnus: 0172688-2

Postiosoite: Sokerilinnantie 11 B, 02600 ESPOO

 

2. Rekisterin nimi

Lujatalo Oy sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,

palvelun toteuttaminen,

asiakastapahtumien varmentaminen,

asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,

markkinointi, esitetilaukset,

analysointi ja tilastointi,

mielipide- ja markkinatutkimukset sekä

muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Luja-konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 

yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,

rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,

ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,

asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,

viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,

asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,

mahdolliset luvat ja suostumukset,

mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä

mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

kilpailuissa ja arvonnoissa pyydämme pääsääntöisesti vain nimen ja sähköpostin.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 

asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,

evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

Luja-konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä

Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

Kielto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 

 

 

Uudet asunnot

© Lujatalo Oy 2014

OTA YHTEYTTÄ / TILAA ESITE

Lähetetään lomaketta...

Virhe palvelimessa.

Lomake vastaanotettu.

Captcha Image

Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa www.kuluttajariita.fi